Dự án

Dự án 7: Hệ thống bàn ghế phục vụ trường học, thư viện, phòng hội thảo

Bàn ghế họp
Hệ thống giá trưng bày sách thư viện
Hệ thống giá trưng bày lưu trữ sách thư viện
Phòng đọc thư viện
Hệ thống phòng đọc thư viện không gian mở
Hệ thống bàn ghế thư viện
Tủ để dụng cụ cá nhân thư viện
Hệ thống giá lưu trữ sách thư viện
Ghế đọc, ghế thư giãn
Hệ thống giá trưng bày sách thư viện
Bàn ghế học và trao đổi theo nhóm
Phòng thư viện
Bàn ghế cho phòng học hiện đại
Bàn ghế phòng học hiện đại
Bàn ghế sinh viên cho phòng học hiện đại
Phòng học sinh viên hiện đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *