TỦ HỒ SƠ LEADER (10)

TỦ HỒ SƠ FILE TREO NGĂN KÉO ẤN ĐỘ - GODREJ (6)

TỦ HỒ SƠ SƠN PU (27)

TỦ HỒ SƠ VENEER (22)

TỦ HỒ SƠ LUXURY (22)

TỦ HỒ SƠ ROYAL (10)

TỦ HỒ SƠ NEWTREND (21)

TỦ HỒ SƠ ATHENA (13)

TỦ SẮT VĂN PHÒNG (70)

TỦ HỒ SƠ SẮT HIỆN ĐẠI MÀU TRẮNG (26)

TỦ HỒ SƠ MÀU GHI CHÌ (6)

TỦ HỒ SƠ DI ĐỘNG (2)

TỦ HỒ SƠ VÀNG XANH (9)

TỦ SẮT AN TOÀN (10)

TỦ TREO CHÌA KHÓA (6)