Bàn làm việc văn phòng hoà phát tại Đà Nẵng. Nội thất văn phòng đà nẵng.

BÀN LÀM VIỆC CHÂN SẮT STELLAR (7)

Bàn phím, CPU (21)

BÀN LÃNH ĐẠO SƠN PU (53)

BÀN LÀM VIỆC CHÂN SẮT BRIGHT (21)

BÀN LÀM VIỆC CHÂN SẮT LEADER (17)

CỤM BÀN 2 CHỖ, 4 CHỖ HÒA PHÁT (34)

BÀN LÀM VIỆC CHÂN SẮT UNIQUE (17)

BÀN LÀM VIỆC CHÂN SẮT LUXURY (52)

BÀN LÀM VIỆC CHÂN SẮT ROYAL (96)

BÀN LÀM VIỆC GỖ LAMINATE (25)

BÀN LÃNH ĐẠO VENEER (43)

BÀN LÀM VIỆC GỖ ATHENA (48)

BÀN LÀM VIỆC GỖ GHI CHÌ HP (22)

BÀN LÀM VIỆC CHÂN SẮT (33)

BÀN MÁY TÍNH (40)

BÀN LÀM VIỆC GỖ VÀNG XANH SV (32)