Bàn làm việc văn phòng hoà phát tại Đà Nẵng. Nội thất văn phòng đà nẵng.

BÀN LÀM VIỆC CHÂN SẮT LEADER (14)

CỤM BÀN 2 CHỖ, 4 CHỖ HÒA PHÁT (28)

BÀN LÀM VIỆC CHÂN SẮT UNIQUE (17)

BÀN LÃNH ĐẠO SƠN PU (50)

BÀN LÃNH ĐẠO VENEER (42)

BÀN LÀM VIỆC CHÂN SẮT LUXURY (47)

BÀN LÀM VIỆC CHÂN SẮT ROYAL (98)

BÀN LÀM VIỆC GỖ LAMINATE (23)

BÀN LÀM VIỆC GỖ ATHENA (31)

BÀN LÀM VIỆC GỖ VÀNG XANH SV (32)

BÀN LÀM VIỆC GỖ GHI CHÌ HP (21)

BÀN LÀM VIỆC CHÂN SẮT (26)