Tủ hồ sơ bằng gỗ công nghiệp, Tủ tài liệu bằng gỗ công nghiêp nội thất 190 tại Đà Nẵng, Miền Trung và Tây Nguyên