Tủ hồ sơ bằng sắt sơn tĩnh điện, Tủ hồ sơ tài liệu sơn tĩnh điện nội thất 190 tại Đà Nẵng, Miền Trung và Tây Nguyên